YABANCILARIN TÜRKİYEDE OTURMA İZİNİ

KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPAN YABANCILARIN YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ;
Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarıyla pasaportsuz olarak giriş yaptıktan sonra üç ayın sonunda Türkiye'de evlilik yaptıkları bahis konusu edilerek, bu ve buna benzer yabancıların oturma izni ikamet izni talepleri hususunda nasıl hareket edileceği hususu sorulmaktadır.
1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa Anlaşmanın 1/1 Maddesi, Avrupa konseyi üyesi ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik kartlarıyla seyahatlerini öngörmekle birlikte, maddenin diğer bentlerinde kimlik kartının bahşetmiş olduğu hakkın sınırları çizilmiştir.
Yine anlaşmanın 1.Maddesinin 2 ve 3 bentlerinde, söz konusu kolaylığın sadece üç ayı geçmeyen ziyaretler için geçerli olacağı, başka bir tarafın topraklarına üç aydan fazla süren yabancıların oturma izni ikamet için veya kazanç teminini izleyen bir amaçla girildiği taktirde, muteber pasaport ve vize talep edileceği hükme bağlanmıştır.
Bu sebeple, 1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa anlaşması.uyarınca kimlik kartını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra üç ayın dolmasına rağmen çıkış yapmayarak herhangi bir amaca istinaden yabancıların oturma izni ikamet izni talep eden yabancıların muteber bir pasaport ibraz etmesi ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin pasaport bilgileri üzerinden tanzim edilmesi gerekmektedir.

YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERESİ TÜRLERİ VE İŞLEMLERİ


Çalışma Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe  ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
 2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
NOT 1 -Çalışma Bakanlığından Gelen Evraktaki Adres ile, Müracaat Dosyasındaki    Adresler Aynı Olması Gerekmektedir.
NOT 2- Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı  ( Fotokopisi Kabul Edilmez.)
8- İş Görüşmesi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe  ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf  ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.(içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.(Noter Tastikli)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.(Noter Tastikli)
NOT:  Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez.)
9- Montaj (Bakım Onarım ) Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf  ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış Montaj (Bakım Onarım) Amaçlı Vize
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter Onaylı Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi.  (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve NoterOnaylı Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. (Noter Tastikli)
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. (Noter Tastikli)
NOT:Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi Kabul Edilmez. )

Uzun Süreli yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler


Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf  ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin  Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
Turistik Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe  ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
Her Ay için 1000 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi.
TC Vatandaşı Yanında Kalmıyor İse, ( Kaldığı Yer Otel ise Rezervasyon Belgesi + Rezarvasyon Süresinin Faturası + Otelin İmza Sürküleri + Otelin Vergi Levhası Fotokopisi. Kaldığı Yer Ev ise Kira Kontratı + Kira Kontratında İsmi Yazılı Olan Ev Sahibinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi + Tapu Fotokopisi.)
TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse,TC Vatandaşının Oturduğu Muhtarlıktan yabancıların oturma izni ikametgah İlmuhaberi Belgesi veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden Alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse Noterden Taahhütname. ( Yanında Misafir Ettiği Yabancı Şahsın Masraflarını Karşılayacağına Dair _TC Vatandaşı Tarafından,_Noterden Alınacak_ Fotokopisi Kabul Edilmez.)
Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir. 
13- Çıkışına (Gidişine) Teminen yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi Pasaportun Süresininde Geçmemiş Olması Gerekir.)
Pasaportun Süresi Geçti İse, Kendi Ülkesinin Konsolosluğundan Aldığı Seyahat Belgesinin Aslı ve Fotokopisi.
Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.
 
6 Ay yabancıların oturma izni ikamet (Bakanlık Emri) Çalışma Öncesi yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe  ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )
2 adet Fotoğraf  ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )
İçişler Bakanlığından 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet izni gelen yabancılar müracata gelirken yanlarında şirketin imza yetkisine sahip bir kişi ile birlikte gelmesi gerekir.
Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)
Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.
Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.
NOT 1: Yukarıdaki evraklarla birlikte Şubemize müracaat etmeden önce, İçişleri Bakanlığına ,şirketin yabancı şahıs için müracaat etmiş olması ve İçişleri Bakanlığı cevabının ise olumlu olarak Şubemize gönderilmiş olması gerekir.
NOT 2: İçişleri Bakanlığı, Yabancılar Daire Başkanlığından gelen evraktaki adres ile yabancı şahısa 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet talebinde bulunan şirketin faaliyette olması ve iş yeri adresinin aynı olması gerekmektedir.

Tedavi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak için Gerekli Belgeler
Dilekçe (Türkçe)
2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)
1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)
Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Tedavi Amaçlı Vize (Bu Vize ile Gelenlerden; Türkiye’de Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Bu Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir)
Türkiye’ye Geldikten Sonra Rahatsızlanan ve Tedaviye İhtiyacı Olan Yabancılardan ; Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir.
 

Sportif Faaliyet Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe (Türkçe)
2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)
Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)
1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)
İlgili Federasyondan Çalışma İzni Yazısı
Klübün Sporcu ve Antrenör ile Yapmış olduğu Sözleşme (Sözleşmede, Anlaşma Süresinin Tarih Olarak Belirtilmesi gerekir.)Yabancıların oturma izni ikamet Tezkeresi İsim Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin Aslı ve Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )
2 adet Kimlik Bilgilerini Düzenleme Formu.
Noter Tasdikli Türkçe Tercümeli Doğum Belgesi. ( Anne Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi Değişikliklerinde. )
İsim Denklik Belgesi. ( Doğum Belgesi ile Pasaportundaki Adı ve Soyadı Aynı Olmayanlar İçin._Kendi Ülkesinin Nüfus Dairelerinden. )

  
7372 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam11
Toplam Ziyaret214784