YABANCILARIN TÜRKİYEDE OTURMA İZİNİ

YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI


a- Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.
b- Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine yabancıların oturma izni ikamet izni verilecek ise uzatmanın aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir
YABANCILAR OTURMA İZİNİ İKAMET  TEZKERELERİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI;
yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir. Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.
Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir. yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin dört defaya kadar temdit edilmesi, 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı Kanunla Değişik 9’uncu maddesinin bir gereğidir. Bu sebeple, daha önceden hangi amaçla alınmış olursa olsun, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise aynı tezkere üzerinden temdit işlemi yapılır.
YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİ KAYBEDENLER :
yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin süresince muteber olmak üzere yeniden yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni verilir. Bunların yerine verilecek yeni yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar kanununda yazılı harçların yarısı alınır.
TÜRKİYE'DEN AYRILANLARIN YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİ :
Süresi bitmiş dahi olsa yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri çıkış esnasında yabancıdan alınmayacaktır.
YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMETTE KESİNTİ :
Mazeretsiz olarak Türkiye'deki yabancıların oturma izni ikametine altı aydan fazla ara veren yabancıların daha sonra yapacakları yabancıların oturma izni ikamet izin taleplerinde önceden almış oldukları yabancıların oturma izni ikamet izinlerinin toplamı dikkate alınmaz. Bu kişiler hakkında Türkiye’de ilk defa yabancıların oturma izni ikamet izni talebinde bulunan yabancılar gibi işlem yapılır.
Ancak yabancının tedavi, öğrenim, askerlik görevi yapmak gibi mücbir sebeplerle yurt dışında kalmaları halinde yabancıların oturma izni ikamet iznindeki ara verilen süre altı ayı geçse dahi, yabancıların oturma izni ikamet iznine ara vermiş sayılmaz. Bu gibi kişilerden mazeretini ortaya koyacak bilgi ve belgeler talep edilir. (sağlık raporu, eğitim ve öğretim gördüğüne veya askerlik görevini yaptığına ilişkin belge, v.s.)

  
7761 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret214785